De Spelregels:

Lees onderstaande informatie aandachtig door voordat je begint

 

Algemeen:

 • De ‘Clubkwis OVV’67 Oosteind’ is een kwis waarbij deelnemers een vragenlijst moeten invullen en als onderdeel daarvan opdrachten moeten uitvoeren.
 • Dit reglement is van toepassing op de Clubkwis OVV’67 Oosteind en geldt voor alle deelnemers. Zelfs voor degenen die het, om welke redenen dan ook, niet eens zijn met dit reglement, geldt dit reglement
 • Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen door de deelnemers opgevolgd te worden. Daarnaast dienen de deelnemers zich bij deelname te allen tijde te houden aan alle geldende relevante wetgeving.
 • De antwoorden dienen op de kwisdag uiterlijk om 18.00 uur via het digitale antwoordformulier te worden ingeleverd. Deelnemers die hun antwoorden te laat hebben ingeleverd (na 18.00 uur) krijgen punten in mindering

 

Organisatie

 • De organisatie bestaat uit een kwiscommissie die de vragen samenstelt.
 • Personen die onderdeel uitmaken van de organisatie van de clubkwis zijn uitgesloten van deelname.
 • Het digitale kwisboek bestaat uit de kwisvragen en -opdrachten en het reglement.
 • De kwiscommissie garandeert tot en met de kwisdag volledige geheimhouding over het kwisboek.
 • Informatie over de kwis zal worden gepubliceerd op de website www.clubkwisovv67oosteind.nl, via de facebookpagina ‘clubkwis OVV’67 Oosteind’ en/of per mail aan de deelnemende captains.

 

Deelname

 • Een deelnemer kan zich met het, door de organisatie vastgestelde, formulier en de, door de organisatie gestelde, voorwaarden inschrijven voor de kwis.
 • Inschrijven kan tot en met 31-01-2024.
 • De inschrijving is definitief als het inschrijfformulier en het inschrijfgeld onder vermelding van de deelnemersnaam is ontvangen en de inschrijving door de organisatie is bevestigd.
 • Er kan een ongelimiteerd aantal deelnemers deelnemen aan de kwis. De organisatie kan besluiten deelnemers te weigeren.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- per team, te voldoen op rekening NL97INGB0003471941 van J.H. Bliekendaal, onder vermelding van naam en (ludieke) deelnemersnaam. Van dit bedrag zal € 5,- worden uitgekeerd aan voetbalvereniging OVV’67, € 5,- voor de kosten en onderhoud website, € 15,- zal in de prijzenpot worden gestort .
 • Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
 • De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar. Er geldt geen maximumleeftijd.
 • Bij inschrijving wordt een (ludieke) deelnemersnaam doorgegeven. Voor de bereikbaarheid moet het mobiel telefoonnummer en het mailadres van de teamcaptain opgegeven worden.
 • Deelname staat open voor iedereen.

 

De Kwisdag

 • Op de kwisdag van de Clubkwis OVV’67 Oosteind wordt naar de teamcaptains om 13.00 uur een E-mail gezonden op het opgegeven mailadres. Deze mail bevat het kwisboek met vragen en opdrachten en een antwoordenformulier.
 • Gedurende de kwisdag is de kwiscommissie bereikbaar op het volgende mailadres clubkwisovv67@kpnmail.nl
 • De deelnemer gaat aan de slag om met zijn/haar team de vragen en opdrachten uit het kwisboek te beantwoorden/uit te voeren.
 • De deelnemers zijn vrij in de informatievoorziening voor de beantwoording van de vragen (internet, boeken, tijdschriften, kranten, hulplijnen enz.) voor zover ze niemand tot last zijn en/of ordeverstorend zijn. 
 • De antwoorden dienen digitaal te worden ingevuld en ingeleverd. Hiertoe worden bestanden op links meegeleverd bij het digitale kwisboek. Sommige vragen moeten worden voorzien van een foto. Deze kunnen worden geüpload in het invulformulier of op deze website.
 • De ingevulde antwoorden kunnen op 24 februari 2024 tot uiterlijk 18.00 uur worden ingestuurd naar de kwiscommissie.

 

De jurering

 • Deelnemers die hun antwoorden te laat hebben ingeleverd (na 18.00 uur) krijgen punten in mindering. Na 18.15 uur is inleveren niet meer mogelijk.
 • Voor elk goed beantwoorde vraag of uitgevoerde opdracht krijgt de deelnemer punten, conform, de door de organisatie vastgestelde, puntentelling.
 • Een verkeerd geschreven antwoord levert geen punten op.
 • De deelnemer met de meeste punten wordt door de organisatie als winnaar aangewezen.
 • De telling en prijsuitreiking vindt eventueel plaats op een, door de kwiscommissie vastgestelde, datum bij OVV’67 of gebeurt digitaal.
 • De winnaar van de kwis ontvangt de eeuwige roem en de door de organisatie beschikbaar gestelde (geld)prijs. Voor de deelnemer die tweede of derde wordt is er ook een prijs in de vorm van een geldprijs of gezelschapsspel.
 • Bij een gelijke stand is de tijd van het inleveren van het laatste antwoordformulier bepalend. Degene die het snelste heeft ingeleverd, krijgt hiermee voorrang.

 

Tot slot

 • Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet beslist de kwiscommissie.
 • Met deelname aan de Clubkwis OVV’67 Oosteind ontslaat elk team /teamlid, de organisatie van aansprakelijkheid voor gevolgen van deelname aan de clubkwis. Deelname is dus geheel op eigen risico.
 • Voor dringende vragen gedurende de dag aan de organisatie kun je contact opnemen via whatsapp op nummer 06-22794563 of via de mail clubkwisovv67oosteind@kpnmail.nl.
 • De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.

 

Veel plezier en succes met onze kwis.